هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت