هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت