هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت