هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت