هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت