هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت