هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل

عمارت خانه افضل یکی از اماکن تاریخی به جامانده از دوره ی قاجار در شهرستان شوشتر است  که در آن تلفیق هنر ایرانی اسلامی  در معماری آن دیده می شود.خاندان افضل از خانواده های معروف شوشتر هستند که در گذشته تجارت خانه ای در شوشتر و بعضی دیگر از شهرهای خوزستان مانند خرمشهر دا........