هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل

عمارت خانه افضل یکی از اماکن تاریخی به جامانده از دوره ی قاجار در شهرستان شوشتر است  که در آن تلفیق هنر ایرانی اسلامی  در معماری آن دیده می شود.خاندان افضل از خانواده های معروف شوشتر هستند که در گذشته تجارت خانه ای در شوشتر و بعضی دیگر از شهرهای خوزستان مانند خرمشهر دا........