هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی

........

پرديس مستوفي شوشتر يكي از بناهاي تاريخي و ارزشمند اين شهر و متعلق به دوره ي قاجار مي باشد. گروه سلمان شوشتر در راستاي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي در شوشتر ، اقدام به راه اندازي موزه، رستوران، عكاسخانه و مركز صنايع دستي بصورت همزمان در اين خانه ي تاريخي نموده است و هموا........