هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر

بند ميزان يك اثر بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه رودخانه كارون را به دو شاخه شطيط و گرگر با نسبت مشخص 4 دانگه و 2 دانگه تقسيم مي كند. اين بند با شماره 2331 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.بند ميزان از بناهاي بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شو........

این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل بند شادروان بر روی شاخه شطیط ساخته شده و یكی از اساسی ترین بخشهای تأسیسات آبی شوشتر محسوب می شود. این پل بند با شماره 78 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. پیشینه ساخت این ........