هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر

بند ميزان يك اثر بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه رودخانه كارون را به دو شاخه شطيط و گرگر با نسبت مشخص 4 دانگه و 2 دانگه تقسيم مي كند. اين بند با شماره 2331 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.بند ميزان از بناهاي بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شو........

این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل بند شادروان بر روی شاخه شطیط ساخته شده و یكی از اساسی ترین بخشهای تأسیسات آبی شوشتر محسوب می شود. این پل بند با شماره 78 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. پیشینه ساخت این ........