هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت