هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت