هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت