هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت