هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت