هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت