هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت