هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت