هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت