هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت