هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت