هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت