هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت