هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
گیلاس لیوان
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت