هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت