هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت