هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت