هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت