هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت