هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت