هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت