هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت