هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت