هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت