هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت