هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت