هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت