هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت