هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت