هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت