هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت