هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت