هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
دوو دوغ
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت