هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت