هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت