هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت