هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت