هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت