هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت