هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت