هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت