هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت