هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت