هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت