هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت