هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت