هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت