هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت