هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت