هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت