هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت