هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت