هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت