هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت