هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت