هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت