هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت