هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت