هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت