هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت