هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت