هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت