هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت