هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت