هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت