هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت