هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت