هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت