هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت