هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت