هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت