هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت