هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت