هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت