هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت