هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت