هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت