هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت