هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت