هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت