هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت