هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت