هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت