هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت