هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت