هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت