هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت