هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت