هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت