هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت