هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت