هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت