هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت