هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت