هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت