هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت