هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت