هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت