هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت