هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت