هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت