هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت