هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت