هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت