هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت