هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت