هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت