هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت