هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت