هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت