هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت