هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت