هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت