هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت