هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت