هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت