هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت