هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت