هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت