هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت