هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت