هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت